"...Trường Đại học An Giang thông báo lịch nghỉ học cho sinh viên và giảng viên toàn trường, như sau:"

Thông báo về việc cho sinh viên và giảng viên nghỉ học phòng chống dịch cúm Covid-19

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: