"...Nhà trường thông báo về việc công bố kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 3) áp dụng xét tuyển đại học theo phương thức 5, cụ thể như sau:"

736-TB-ĐHAG

 

736-TB-ĐHAG

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: