Dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa giúp bạn đọc khai thác hơn 20 nguồn tài liệu điện tử uy tín do Thư viện Trung tâm, Đại học Quốc gia TP.HCM bổ sung

Chi tiết, mời xem tại đây:

332-TB-DHAG về việc cung cấp Dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa của Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Tp. HCM

Phiếu đăng kí cấp quyền truy cập từ xa

Mẫu đăng kí ID theo đơn vị

Quy định truy cập tài liệu điện tử

Hình ảnh :

Tin liên quan: