Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Thong bao so 473-TB.ĐHAG_ Dang ky du thi MOSWC 2020 vong so tuyen cap truong.pdf 4.130.734
1 Thể lệ cuoc thi MOSWC- Viettel nam 2020.pdf 494.884
1 KH 472-KH.ĐHAG Vv Tuyen chon va on luyen doi tuyen du thi MOSWS 2020.pdf 8.886.342
1 KH Trung uong Đoan To chuc cuoc thi vo dich THVP the gioi-MOSWC va ACAWC 2020.pdf 2.068.569
1 CV phát động cuộc thi MOSWC 2020.pdf 759.276
1 CV 29.04.2020-Lùi lịch thi lần 3.pdf 567.291
1 Mau_Danh sach dang ky du thi MOSWC 2020.xlsx 16.509
1 Form dky Doi tuyen-MOSWC 2020.xlsx 87.069
Hình ảnh :

Tin liên quan: