Căn cứ "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và Kế hoạch năm học của Trường, Ban Giám hiệu thông báo về việc đăng ký học CT 2 năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 185-TB-DHAG-TB-Ve-viec-dang-ky-hoc-chuong-trinh-(CT)-2-nam-hoc-2016-2017.pdf 571.510

Tin liên quan: