Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-ĐHAG ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định sử dụng Thư viện”,

Trường Đại học An Giang thông báo về việc đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao năm học 2019 – 2020 dành cho sinh viên như sau:
       1. Hình thức đăng ký:  Đăng ký theo lớp. 
       2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2019
       3. Các dịch vụ được cung cấp gồm:
       - Sử dụng máy tính, trang thiết bị hỗ trợ học tập và nghiên cứu;
      - Truy cập các nguồn tài liệu điện tử: Tài nguyên nội sinh Dspace, các cơ sở dữ liệu điện tử Trường mua quyền truy cập (ProQuest, SpringerLink, ScieneDirect, Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ các cấp, sách điện tử tiếng Việt, tiếng Anh);
       - Tham gia các lớp Kỹ năng thông tin cơ bản (kỹ năng tra cứu tài liệu và khai thác các nguồn tài nguyên Thư viện) và Kỹ năng thông tin nâng cao (kỹ năng khai thác các nguồn cơ sở dữ liệu để phục vụ học tập và nghiên cứu, kỹ năng viết, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông thông tin trong học tập và nghiên cứu,…);
       - Hỗ trợ giao nhận tài liệu tận nơi (trong khu vực Trường);
       - Hỗ trợ tìm kiếm thông tin phục vụ học tập và nghiên cứu;
       - Hỗ trợ mượn liên thư viện (liên hệ mượn tài liệu ở đơn vị khác). Mức giá các dịch vụ khác (nếu có) bạn đọc chi trả theo quy định của thư viện liên kết.
       4. Mức thu: 50.000đ/năm học/bạn đọc (thời gian sử dụng được tính từ ngày đăng ký đến hết ngày 15/10/2020).
       5. Hình thức nộp: Các lớp lập danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) và nộp tiền tại Phòng Kế hoạch & Tài vụ. 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Trương Ngọc Mai Anh (Tổ trưởng Tổ phục vụ bạn đọc – Thư viện), điện thoại: 0989.725214, email: tnmanh@agu.edu.vn để được hướng dẫn chi tiết./.

HIỆU TRƯỞNG       

(Đã ký)              

PGS,TS Võ Văn Thắng 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1080-TB-DHAG.pdf 79.913
1 Mau dang ky 2019-2020.xlsx 13.355
Hình ảnh :

Tin liên quan: