"...Nhà trường thông báo việc đăng ký và tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:..."

539.TB_.DHAG_.HDTS_.01.jpg

 

539.TB_.DHAG_.HDTS_.02.jpg

 

PhieuDangKyDuThiNangKhieu.jpg

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 539.TB_.DHAG_.HDTS_.pdf 1.715.922
Hình ảnh :

Tin liên quan: