"...Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy và vừa làm vừa học năm 2022 của Trường Đại học An Giang, Trường Đại học An Giang thông báo việc đăng ký và tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:"

(2022) 717-TB-DHAG-HDTS

 

(2022) 717-TB-DHAG-HDTS

 

(2022) 717-TB-DHAG-HDTS

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: