"...Trường Đại học An Giang thông báo điều chỉnh yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng viên chức năm 2020"

Thông báo về việc điều chỉnh yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng viên chức

 

Thông báo về việc điều chỉnh yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng viên chức

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: