Do học sinh, sinh viên nghỉ học, thi trước diễn biến bão số 16 và để hỗ trợ tỉnh An Giang tổ chức thi tuyển công chức năm 2017, Nhà Trường sẽ điều chỉnh các buổi thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 396-TB-DHAG-Thong-bao-doi-lich-thi.pdf 56.234

Tin liên quan: