"...Trường Đại học An Giang thông báo về việc giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường ở học kỳ II năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:"

Thông báo về việc giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường ở học kỳ II năm học 2021 – 2022

 

Thông báo về việc giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường ở học kỳ II năm học 2021 – 2022

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: