Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 13/08/2019 về việc chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM;

Chi tiết, mời xem tại đây!

Hình ảnh :

Tin liên quan: