"...Nhà trường hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức giáo dục chính quy năm 2020, cụ thể như sau:"

Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học; cao đẳng Giáo dục Mầm non hình thức giáo dục chính quy năm 2020Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học; cao đẳng Giáo dục Mầm non hình thức giáo dục chính quy năm 2020Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học; cao đẳng Giáo dục Mầm non hình thức giáo dục chính quy năm 2020

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: