"...Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo và hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo PT5 qua cổng thông tin tuyển sinh của Trường, cụ thể như sau:"

632-TB-ĐHAG

 

632-TB-ĐHAG

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: