"...Thông báo này được đăng tải trên trang web của ĐHQG-HCM và được niêm yết tại các đơn vị thành viên và trực thuộc để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lào động trong toàn ĐHQG-HCM đóng góp ý kiến trong 10 ngày làm việc (kể từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 06/03/2020)"

Chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây!

Hình ảnh :

Tin liên quan: