"...Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo đến thí sinh như sau: Thời gian đăng ký và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non được lùi lại đến khi có thông báo mới."

590-TB-DHAG-HDTS

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: