Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG ngày 02/8/2017 về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017;

Căn cứ Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG về tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017,

Hội đồng Xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Nội dung phỏng vấn vòng 1:

1.1. Đối với vị trí giảng viên, giáo viên:

Mỗi ứng viên trình bày một bài dạy và trả lời câu hỏi trong thời gian 30 phút.

-   Kiểm tra sát hạch thông qua tiết dạy theo các tiêu chí đánh giá chi tiết.

-  Hiểu biết chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức chung và kiến thức khác có liên quan.

1.2. Đối với các vị trí còn lại:

-  Kiểm tra sát hạch thông qua các tiêu chí đánh giá chi tiết.

-  Hiểu biết chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức chung và kiến thức khác có liên quan.

2. Nội dung phỏng vấn vòng 2:

-  Các văn bản và quy định có liên quan:

+ Bộ Luật lao động 10/2012/QH13.

+ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

+ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo;

+ Đối với ứng viên dự tuyển vị trí giáo viên dạy tiểu học: Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

+ Đối với ứng viên dự tuyển vị trí giảng viên: Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

-       Tin học, ngoại ngữ cơ bản.

-       Các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý tình huống; kiến thức chung và kiến thức khác có liên quan.

3. Lịch phỏng vấn vòng 1:

Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 24/12/2017.

4. Lịch phỏng vấn cụ thể vòng 2:

Từ ngày 25/12/2017-28/12/2017 (sẽ có thông báo cụ thể sau khi đã có kết quả xét tuyển vòng 1).

Các thông tin có liên quan đến tổ chức xét tuyển viên chức năm 2017 được đăng tại địa chỉ website: http://www3.agu.edu.vn/tuyen-dung

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Chính trị, Trường Đại học An Giang (số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang; Điện thoại: 076.3842.576; Email: peo@agu.edu.vn)./.

 

>>Chi tiết xin vui lòng xem nguyên văn của Thông báo

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TB 04-HDXTVC noi dung va lich xet tuyen vien chuc.pdf 635.480

Tin liên quan: