"...Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy và cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 đối với phương thức xét điểm thi TN THPT năm 2020"

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (bổ sung đợt 2)

 

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (bổ sung đợt 2)

 

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (bổ sung đợt 2)

 

Phiếu đăng ký xét tuyển (bổ sung đợt 2)

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TB 1068-Nop ho so DKXT BS dot 2_Phieu dang ky.pdf 284.376
Hình ảnh :

Tin liên quan: