"...Nhà trường thông báo việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy và cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 đối với phương thức sử dụng điểm thi TN THPT năm 2020 và điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM"

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 (đợt bổ sung)

 

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 (đợt bổ sung)

 

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 (đợt bổ sung)

 

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 (đợt bổ sung)

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Phieu dang ky - Bang ket qua thi TN THPT.docx 118.938
1 Phieu dang ky xet tuyen bang ket qua thi danh gia nang luc.doc 88.576
1 Phieu dieu chinh nguyen vong xet tuyen - Theo phuong thuc su dung diem thi DGNL.docx 83.471
1 Phieu dieu chinh nguyen vong xet tuyen - Theo phuong thuc su dung diem thi TN THPT.docx 109.594
Hình ảnh :

Tin liên quan: