Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2020, cụ thể như sau:

Chi tiết, vui lòng xem tại đây

Hình ảnh :

Tin liên quan: