"...Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020 - 2021, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2021"

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức giáo dục chính quy năm 2021

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: