"...Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi trong quá trình nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy để Nhà trường xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy trình nhận bằng tốt nghiệp. Cụ thể như sau:"

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

 

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

 

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

 

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

 

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 640-TB_ĐHAG 2022 Bieu mau danh sach.xlsx 21.282
Hình ảnh :

Tin liên quan: