Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của tỉnh An Giang và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

      Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, kế hoạch cụ thể như sau:

      1. Chuyên ngành tuyển sinh:

      Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Tin liên quan: