"...Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức"

Chi tiết thông báo, mời xem tại đây

Hình ảnh :

Tin liên quan: