"...Căn cứ tình hình thực tiễn của diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương, Trường Đại học An Giang thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên đi học lại từ thứ Hai, ngày 17/02/2020"

Chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây!

Hình ảnh :

Tin liên quan: