THÔNG BÁO

Về việc tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học năm 2016

 

Căn cứ Thông báo số 176/TB-ĐHAG ngày 22/06/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học;

Căn cứ vào danh sách đăng ký học của CBVC Trường Đại học An Giang,

Trường Đại học An Giang thông báo về lịch học lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Cán bộ, viên chức tham dự lớp học: (danh sách đính kèm).

2. Ngày khai giảng:

- Lớp Kỹ năng văn phòng và Kỹ thuật trình chiếu: 07g30 ngày 09/08/2016

- Lớp Kỹ năng văn phòng: 07g30 ngày 18/08/2016

3. Lịch học: (chi tiết đính kèm)

4. Địa điểm: Phòng máy Trung tâm Tin học Trường ĐH An Giang

Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Cán bộ, viên chức có tên trong danh sách được cử đi học sắp xếp thời gian tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ theo quy định của Ban tổ chức lớp học./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

LỊCH HỌC

LỚP KỸ NĂNG VĂN PHÒNG VÀ KỸ THUẬT TRÌNH CHIẾU

1. Thời lượng: 45 tiết (khoảng 6 ngày học)

2. Thời gian:

- Sáng: 7g30 - 11g30

- Chiều: 13g30 - 16g30

STT

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

1.

09/08/2016

S

- An toàn thông tin khi sử dụng mạng nội bộ (LAN) và Internet  (IU14: An toàn, bảo mật thông tin)

C

- Chia sẻ tài nguyên trên mạng nội bộ

2.

10/08/2016

S

- Hướng dẫn cách post bài lên Website đơn vị

- Hướng dẫn sử dụng Hệ thống công  văn của trường (docs.agu.edu.vn/congvan)

C

- Xử lý hình ảnh, âm thanh, video

- Kỹ thuật trình chiếu

3.

11/08/2016

C

- Thiết kế và trình bày tài liệu (IU07: Xử lý văn bản nâng cao)

- Một số thủ thuật nâng cao đối với Microsoft Word 2010 (IU07: Xử lý văn bản nâng cao)

4.

12/08/2016

S

C

5.

16/08/2016

S

- Cài đặt và gỡ bỏ các phần mềm thông dụng

C

- Kỹ năng văn phòng cơ bản (IU03: Xử lý văn bản cơ bản) và soạn thảo văn bản Hành chính với Ms Word 2010

- Kỹ năng sử dụng email và tạo lịch làm việc

6.

17/08/2016

S

- Bài tập cuối khóa

 

*        Khai giảng: 07g30 ngày 09/08/2016 tại Trung tâm Tin học - Lầu 1, tòa nhà thư viện và các Trung tâm - Điện thoại: 076 6253 599.

 

LỊCH HỌC

LỚP KỸ NĂNG VĂN PHÒNG

1. Thời lượng: 45 tiết (khoảng 6 ngày học)

2. Thời gian:

- Sáng: 7g30 - 11g30

- Chiều: 13g30 - 16g30

STT

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

1.

18/08/2016

S

- An toàn thông tin khi sử dụng mạng nội bộ (LAN) và Internet  (IU14: An toàn, bảo mật thông tin)

C

- Chia sẻ tài nguyên trên mạng nội bộ

2.

19/08/2016

S

- Hướng dẫn cách post bài lên Website đơn vị

- Hướng dẫn sử dụng Hệ thống công  văn của trường (docs.agu.edu.vn/congvan)

C

- Thiết kế và trình bày tài liệu (IU07: Xử lý văn bản nâng cao)

- Một số thủ thuật nâng cao đối với Microsoft Word 2010 (IU07: Xử lý văn bản nâng cao)

3.

23/08/2016

S

C

4.

24/08/2016

S

C

5.

25/08/2016

S

- Cài đặt và gỡ bỏ các phần mềm thông dụng

C

- Kỹ năng văn phòng cơ bản (IU03: Xử lý văn bản cơ bản)

Soạn thảo văn bản Hành chính với Ms Word 2010

- Kỹ năng sử dụng email và tạo lịch làm việc

6.

26/08/2016

S

- Bài tập cuối khóa

 

*        Khai giảng: 07g30 ngày 18/08/2016 tại Trung tâm Tin học - Lầu 1, tòa nhà thư viện và các Trung tâm - Điện thoại: 076 6253 599.

 

Danh sách CBGV tham gia tập huấn.

vui lòng xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Danh sach CBGV tham gia tap huan.pdf 189.082

Tin liên quan: