Căn cứ Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/07/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị;

Chi tiết Thông báo, vui lòng xem tại đây!

Hình ảnh :

Tin liên quan: