"...Trường Đại học An Giang thông báo thay đổi hình thức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy từ “Thi trực tiếp” sang “Thi trực tuyến (online)”, cụ thể như sau:"

 

643TB-DHAG-HDTS

 

643TB-DHAG-HDTS

 

643TB-DHAG-HDTS

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: