"...Nhà trường thông báo đến Trưởng các đơn vị, Cố vấn học tập (CVHT) và tân sinh viên trúng tuyển năm 2021 (DH22) về việc thay đổi thời gian học của tân sinh viên, cụ thể như sau:"

749-TB-ĐHAG
Hình ảnh :

Tin liên quan: