Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-ĐHAG ngày 22 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc quy định mức thu học phí năm học 2016-2017;

Ban Giám hiệu thông báo thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2016-2017 như sau:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TB265.pdf 422.308

Tin liên quan: