Ban giám hiệu thông báo thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Mức học phí

Thông báo chi tiết mời xem tại đây

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 290-TB-DHAG.pdf 59.235
Hình ảnh :

Tin liên quan: