Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-ĐHAG ngày 22 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc quy định mức thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên(vừa làm vừa học) năm học 2016 - 2017

Chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 18102016.pdf 61.430

Tin liên quan: