Ban Giám Hiệu thông báo thu học phí đối với sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm học 2016-2017 như sau:

1. Mức học phí năm học 2016 - 2017:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 37-TB-DHAG.pdf 63.206

Tin liên quan: