Ban Giám hiệu thông báo thu học phí đối với sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm 2016-2017 như sau:

1. Mức học phí năm học 2016-2017:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 68-DHAG_0.pdf 1.682.528

Tin liên quan: