Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-ĐHAG ngày 22 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc quy định mức thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm 2016-2017;

Ban Giám hiệu thông báo thu học phí đối với sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm học 2016-2017 như sau:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TB266.pdf 464.673

Tin liên quan: