Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-ĐHAG ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc quy định mức thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm học 2015-2016;
Ban Giám hiệu thông báo thu học phí đối với sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm học 2015-2016 như sau:
=> Thông báo chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 166-TB-DHAG.pdf 52.399

Tin liên quan: