Thông báo thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) Lớp DT10KT, DT10QT học kỳ I năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 914-TB-DHAG Thong bao v-v thu hco phi doi voi hinh thuc GDTX VLVH Lop DT10KT, DT10QT HK I 2018-2019.pdf 39.255

Tin liên quan: