Ban Giám hiệu thông báo thu học phí đối với sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm học 2015-2016 như sau:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 139-TB-DHAG.pdf 57.160

Tin liên quan: