Thông báo thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày và nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2019. Chi tiết, mời xem trong tập tin đính kèm!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1551TB-DHAG.pdf 111.574
Hình ảnh :

Tin liên quan: