"...Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM tại công văn số 348/ĐHQG-VP ngày 28/02/2020, Trường Đại học An Giang thông báo cho sinh viên, học viên toàn trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/03/2020"

Chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây

Hình ảnh :

Tin liên quan: