“…Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc triển khai quyết định lùi ngày học cho sinh viên, học viên của đơn vị thành viên và trực thuộc để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra”

Chi tiết thông báo, mời xem tiếp tại đây

Hình ảnh :

Tin liên quan: