Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG về tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 285/TB-ĐHAG ngày 20/9/2017 của Trường Đại học An Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1);

Căn cứ Thông báo số 306A/TB-ĐHAG ngày 14/10/2017 của Trường Đại học An Giang về việc tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1),

Trường Đại học An Giang thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức như sau:

I. Yêu cầu chung:

-       Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

-       Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ (Tiến sĩ: không quá 50 tuổi; Thạc sĩ: không quá 45 tuổi; Đại học: không quá 35 tuổi);

-       Có đủ hồ sơ tuyển dụng (quy định tại Mục VII của Thông báo này);

-       Có lý lịch rõ ràng;

-       Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo trình độ nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với ngạch viên chức xin dự tuyển; riêng đối với vị trí giảng viên phải tốt nghiệp hệ chính quy và đạt loại khá trở lên;

-       Có đủ sức khỏe, đảm bảo công tác lâu dài và không mắc bệnh truyền nhiễm, không dị tật, không nói ngọng, nói lắp.

-       Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm.

  • Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

-       Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-       Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

-      Những người bị buộc thôi việc, bỏ việc tại các cơ quan, đơn vị khác.
II. Vị trí tuyển dụng:

....

>> Chi tiết xin vui lòng xem nguyên văn của Thông báo

>> Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Thong bao tiep tuc nhan ho so tuyen dung (dot 1).pdf 3.015.244
1 Bang tham chieu quy doi chung chi ngoai ngu tuong duong khung nang luc ngoai ngu 6 bac.pdf 542.160

Tin liên quan: