"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường năm 2020"

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Thông báo về việc điều chỉnh yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng viên chức

 

Thông báo về việc điều chỉnh yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng viên chức

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TB1087-Thong bao tuyen dung 2020.pdf 3.358.723
1 Danh muc ho so.docx 15.951
1 Mau_So yeu ly lich tu thuat_AGU2020.docx 28.368
1 Mau_Phieu dang ky du tuyen_AGU2020.docx 21.628
Hình ảnh :

Tin liên quan: