Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học tại An Giang năm 2016 như sau:

1. Hệ đào tạo và thời gian đào tạo:

- Liên thông trung cấp lên đại học, đào tạo 2,5 năm;

- Liên thông cao đẳng lên đại học, đào tạo 1,5 năm;

- Đại học văn bằng 2, đào tạo 2,5 năm;

- Đại học dài hạn, đào tạo 4 năm;

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 144-TB-TDHTPHCM-TTGDTX.pdf 1.651.321

Tin liên quan: