"...Nhà trường thông báo về việc mốc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022, cụ thể như sau:"

(2022) 739-TB-DHAG-HDTS

 

(2022) 739-TB-DHAG-HDTS

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: