Thông báo về việc xác định mốc thời gian nộp hồ sơ và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022

  • 30/06/2022 09:58

"...Nhà trường thông báo về việc mốc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2022

  • 27/06/2022 13:46

"...Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy và vừa làm vừa học năm 2022 của Trường Đại học An Giang, Trường Đại học An Giang thông báo việc đăng ký và tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ VNU-EPT

  • 14/06/2022 11:52

"...Nhà trường thông báo đến các đơn vị và toàn thể sinh viên các nội dung như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 5 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022

  • 13/06/2022 22:23

"...Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 5 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022. Cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy để nhận bằng tốt nghiệp

  • 10/06/2022 09:17

"...Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi trong quá trình nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy địn...

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022

  • 18/05/2022 13:58

"...Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học An Giang như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong đợt tuyển sinh đại học năm 2022

  • 09/05/2022 16:00

"...Nhà trường dành tối đa 5% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng tất cả các ngành dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (phương thức 6 – PT6) và thông báo việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thư mời giao lưu với giảng viên của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade – Cộng Hòa Liên Bang Đức

  • 27/04/2022 13:34

"...Nội dung: tìm hiểu các dự án nghiên cứu về Kỹ thuật Biển, Kỹ thuật Môi trường, … và các cơ hội học tập, làm việc tại Đức và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade"

Xem tiếp

Thông báo về về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022

  • 25/04/2022 16:30

"...Trường Đại học An Giang thông báo về về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 như sau:"

Xem tiếp

Thông báo thu học phí đào tạo chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

  • 22/03/2022 08:54

"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022, cụ thể như sau:"

Xem tiếp