Thông báo kết quả xét tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

  • 15/09/2021 16:56

"...Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xét tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Về việc xác định thời gian nộp bài luận và hồ sơ đăng ký xét tuyển; thời gian công bố kết quả xét duyệt Bài luận, công bố kết quả xét đạt điều kiện trúng tuyển và thời gian xác nhận nhập học theo phương thứ 5 (PT5) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 09/09/2021 10:26

"...Nhà trường thông báo đến thí sinh về việc xác định thời gian nộp Bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 (PT5) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 3), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về viêc phối hợp với Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Công tại Trường Đại học An Giang

  • 21/08/2021 15:29

"...Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến Quý đơn vị thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý Công năm 2021 như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 3)

  • 19/08/2021 14:44

"...Nhà trường thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 3), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

  • 19/08/2021 09:08

"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc lùi thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển theo phương thức UTXT theo quy định của ĐHQG-HCM (PT2) và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL năm 2021- đợt 1 (PT4) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2

  • 11/08/2021 16:01

"...Trường Đại học An Giang xin trân trọng thông báo đến thí sinh thuộc đối tượng đã đạt điều kiện trúng tuyển vào Trường theo PT2 và PT4 được lùi thời gian xác nhận nhập học, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc thay đổi hình thức thi từ trực tiếp sang trực tuyến đối với môn thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học

  • 04/08/2021 17:10

"...Trường Đại học An Giang thông báo thay đổi hình thức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy từ “Thi trực tiếp” sang “Thi trực tuyến (online)”, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức 5 (đợt 2) và xác định thời gian công bố kết quả xét đạt điều kiện trúng tuyển theo phương thức 5 (đợt 1 và 2) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021.

  • 04/08/2021 14:29

"...Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức 5 (đợt 2) và xác định thời gian công bố kết quả xét đạt điều kiện trúng tuyển theo phương thức 5 (đợt 1&2) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021. Cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc xác định thời gian đăng ký và dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 03/08/2021 11:20

"...Nhà trường thông báo đến thí sinh về việc xác định thời gian nộp hồ sơ đăng ký và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nộp hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức 5 (PT5) qua cổng thông tin tuyển sinh của Trường trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 29/07/2021 16:15

"...Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo và hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo PT5 qua cổng thông tin tuyển sinh của Trường, cụ thể như sau:"

Xem tiếp