"...Với mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, góp phần tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo, từ năm 2018, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL). Kết quả của kỳ thi được sử dụng như một trong những phương thức để xét tuyển vào các trường đại học trong hệ thống ĐHQG-HCM."

 

Tờ rơi giới thiệu kỳ thi ĐGNL 2020

 

Chi tiết về kỳ thi Đánh giá năng lực. Mời xem thông tin sau:

1. Giới thiệu thông tin kỳ thi ĐGNL 2020

2. Bài thi mẫu ĐGNL 2020

3. Câu hỏi giải đáp về kỳ thi ĐGNL

4. Link đăng ký thi trực tuyến

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: