"...Nội dung: tìm hiểu các dự án nghiên cứu về Kỹ thuật Biển, Kỹ thuật Môi trường, … và các cơ hội học tập, làm việc tại Đức và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade"

Thư mời giao lưu với giảng viên của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade – Cộng Hòa Liên Bang Đức

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: