Thông báo về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày và nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2019

  • 04/12/2018 15:32

Thông báo thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày và nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2019. Chi tiết, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí chính quy năm học 2018-2019

  • 11/09/2018 10:55

Thông báo thu học phí chính quy năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DV13TA1, học kỳ I năm học 2018-2019

  • 11/09/2018 10:50

Thông báo thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DV13TA1, học kỳ I năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm

Xem tiếp

An Giang University

Nghị quyết 03/NQ-HĐKĐCLGD

  • 02/03/2018 13:52

Nghị quyết 03/NQ-HĐKĐCLGD của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc Gia TPHCM về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học An Giang.

Xem tiếp

An Giang University

Kế hoạch 225/KH-ĐHAG

  • 02/03/2018 13:50

Kế hoạch 225/KH-ĐHAG, ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc cải tiến Chất lượng giáo dục tại Trường Đại học An Giang, giai đoạn 2017 - 2022

Xem tiếp

An Giang University

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học An Giang

  • 04/12/2017 09:07

=> Báo cáo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp