Ngày 21/8, Ban Đối ngoại và Phát triển dự án (ĐHQG-HCM) đã có buổi làm việc cùng Trường Đại học An Giang để trao đổi về Dự án “Tăng cường giáo dục đại học ngành nông nghiệp tại ĐHQG-HCM”.

Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tài trợ dưới hình thức viện trợ không hoàn lại (ODA), nhằm mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững chất lượng giáo dục của ĐHQG-HCM. 
Đây là Dự án do ĐHQG-HCM giao cho Trường Đại học An Giang trực tiếp thực hiện. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 10 năm (2021-2030) với 4 hoạt động chính: Nâng cao năng lực cho đội ngũ; Cải tiến chương trình đào tạo; Cải thiện năng lực hành chính và Tăng cường hợp tác học thuật, công nghiệp. Các hoạt động trong khuôn khổ Dự án sẽ được triển khai tại An Giang, TPHCM và các thành viên của ĐHQG-HCM, đặc biệt là AGU sẽ đối tượng thụ hưởng của Dự án.
TS Lê Thành Long – Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển dự án và TS Đào Kim Nguyễn Thị Hằng – Trưởng phòng Dự án Quốc tế đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Ban Thư ký hoàn chỉnh văn kiện Dự án như: Cụ thể hơn các mục tiêu; diễn đạt và xây dựng các bảng biểu theo quy định của phía Hàn Quốc;…
Phát biểu tại buổi làm việc, PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Ban Đối ngoại và Phát triển dự án (ĐHQG-HCM) dành cho nhà trường trong công tác hoàn thiện văn kiện Dự án. Khi đi vào triển khai, Dự án sẽ góp phần giúp Trường ĐHAG đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của ĐHQG-HCM.

Anh Thư - TV

TS Nguyễn Duy Tân – Phó Trưởng khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Ban Thư ký báo cáo tóm tắt về Dự thảo văn kiện Dự án
TS Nguyễn Duy Tân – Phó Trưởng khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Ban Thư ký báo cáo tóm tắt về Dự thảo văn kiện Dự án

 

TS Lê Thành Long – Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển dự án, ĐHQG-HCM đóng góp ý kiến cho Ban Thư ký
TS Lê Thành Long – Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển dự án, ĐHQG-HCM đóng góp ý kiến cho Ban Thư ký

 

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tặng quà cảm ơn đoàn công tác
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tặng quà cảm ơn đoàn công tác


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: